Osaamista ja luovuutta omasta takaa

7.8.2017 klo 9.36 

Näin voi ilolla todeta, kun sote –uudistus vaan antaa odottaa itseään. Maakunnallista, seutukunnallista ja kuntien välistä yhteistyötä ja osaamisen yhdistämistä on valmisteltu monella saralla, mutta valmista on saatu varsin harvoissa hankkeissa. Odotellessamme lain velvoittamaa rakennemuutosta ja palvelujen kokoamista yhteisiksi koko maakunnassa teemme omassa kunnassamme merkittävää työtä kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Henkilökuntamme on osaavaa ja innovoivaa. Luovia ja uusia ratkaisuja löytyy jatkuvasti ja innostumme herkästi maalaamaan unelmiemme sote –ratkaisua. Ratkaisemme arjen työssä eteen tulevia kysymyksiä kunnassa käytössä olevilla resursseilla ja uusilla innovaatioilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys on nopeaa. Sen vuoksi henkilöstön osaaminen ja ammattitaito on ensiarvoisen tärkeää. Hoitomenetelmät kehittyvät, uusia toimintamalleja ja hoitosuosituksia tulee jatkuvasti. Uudet laitteet ja välineet vaativat koulutusta niiden käyttöön. Tietojärjestelmät mm potilastietojärjestelmät, tietosuojakysymykset, sähköinen asiointi ja etämittaus vaativat käyttöön otettaessa mittavaa henkilöstön koulutusta.

Vain ammattitaitoinen henkilökunta voi antaa vaikuttavaa ja oikea-aikaista apua.  Koska henkilökuntaa erityiskysymyksiin on vähän, ehkä vain yksi koko Härkätien alueen väestöä kohti, olemme monessa suhteessa monitaitoisia ja meillä on tärkeää, että osaamme hyödyntää toistemme osaamista ja ammattitaitoa kysymällä neuvoa.

Juuri nyt prosessien sujuvuus on erityisen kehittämisen kohteena. Olemme kuvaamassa lasten, nuorten ja perheiden, aikuisväestön ja ikääntyvien palveluprosesseja työohjeineen yhteiseen IMS -tietojärjestelmään, jotta laadukas työ toteutuisi jokaisen asiakkaamme kohdalla. Ensi vuonna se on avoin kaikille kiinnostuneille katsoa, miten meillä asiat hoidetaan. Arviointia tehdään myös SHQS –laatujärjestelmän mukaisesti. Laaduntunnuksen saimme koko organisaatiolle vuonna 2016. Se perustuu ulkoisten asiantuntijoiden tekemään arviointiin käytössä olevien asiakirjojen ja työpaikkakiertojen perusteella.

Ammattitaito näkyy asiakastyytyväisyydessä

Asiakastyytyväisyys palveluumme on korkea. Toukokuussa 2017 asiakasarvion palveluista antoi 799 kuntalaista. Yleisarvion kouluarvosanoin antoi 740 henkilöä:

Asiakastyytyväisyyskysely 2017

Yleisen sosiaalityön ja vammaispalvelujen arvioinneissa heijastuu työntekijäpula alkuvuonna 2017. Samoin kuin se, että asiakkaiden asiointi toimeentulotukea saadakseen siirti Kelaan, jossa päätösten viivästyessä tai virheellisyyksien takia piti asiaa hoitaa myös kunnan sosiaalitoimistossa.

Tavoitteena toimintakyvyn ja kunnon ylläpito koko eliniän

Työskentelemme kovasti sen eteen, että palvelutarpeisiin vastataan nopeasti ja että asioidessa meillä kuullaan asiakasta ja hänen omia ratkaisuvaihtoehtojaan terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tällä hetkellä pohdimme pääterveysaseman tulevia palveluja ja tilatarpeita sekä ikääntyvän väestön palvelukokonaisuutta niin, että jokaisella on mahdollista elää itsenäisempää ja omaehtoisempaa elämää loppuun asti. Ei kaikille samanlaista palvelupakettia, vaan omia valintoja oman jaksamisen mukaan. Kaikille turvataan riittävät ja hyvät palvelut palvelutarpeen arviointiin perustuen. Yhä enemmän palveluita voidaan antaa suoraan kotiin tarvitsematta kirjautua sisään terveyskeskuksen vuodeosastolle tai loppuiäksi muuhun ympärivuorokautiseen hoitoon.

Tulevaisuuden palveluverkkoa suunnitellessa yhteistyö sairaanhoitopiirin ja erikoispalvelujen kanssa on tärkeää, jotta kunnassa sijaitsevat lähipalvelut ovat kiinteä osa hoitokokonaisuutta.

Kuntotus, Soten malli 2015-2030

Tärkeää on ohjata ja sitouttaa väestöä huolehtimaan itse omasta toimintakyvystään ja liikkumaan koko elämän ajan. Ammattilaisten vastuulla on neuvoa ja ohjata asiakkaita tässä asiassa eri toimijatahoilla. Luomme Lietoon toimivat kotikuntoutusmallit tavoitteineen. Myös muita kuntoutuksen elementtejä on otettava käyttöön, mm. etäkuntoutuksen mallit.

Rakentamisessa muistetaan, että palvelurakennus on keskeinen tila toimivassa lähiympäristössä.

Tämän mallin mukaisesti kotiin annettavien palvelujen lisääminen, kotisairaala ja elämän loppuvaiheen asunnot palvelukorttelissa ovat keskiössä. Kortteli taas rakentuu palvelurakennuksen ympärille.  Suunnitelmissamme on kolme ”palvelukampusta”: Hyvättyläntien hyvinvointiristeys rakentuu terveyskeskuksen ja Ruskan ympärillä, Valmakodin lähiympäristö ja Tarvasjoen Hyvinvointikeskuksen taajama-alue.

Kun nyt vanhusten tilat kaikilla tasoilla ovat ahtaita ja passiivista vuodelepoa suosivia ja liikkumista edistävät ulkotilat ja katetut sisäpihat puuttuvat, tavoite on vanhusten tilat osana taajaman toiminnallista ja kulttuurikeskusta.

Vanhat tilat korjataan tasolle, jossa ahtaus ei huononna asukkaan / potilaan kuntoa ja kaikissa yksiköissä on mahdollisuus kunnon ylläpitoon. Tilojen suunnittelussa ikääntyvien kuntoutuksessa on valtakunnallisesti esimerkiksi otettu mm. Härkätien kuntayhtymän aikaan peruskorjattu osasto 2.

Yhteisöllisyyden lisääminen myös haja-asutusalueen taajamissa tiivistämällä rakennetta tulee ottaa kaavoituksen keinovalikoimaan.

Ajat ja tavat muuttuvat ja me sen mukana.

Aktiivista ja arvokasta elämää Liedossa!

Tarja Miikkulainen, toimialajohtaja

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys