Virtaa syksyn työhön

8.8.2016 klo 12.28 

Kesä on vapautta, aurinkoa, nauttimista kesän antimista!

Kesällä tankattu virta käytetään syksyn tullen työhön – hiukan pakotetusti ja aurinkoinen fiilis kestää tutkimusten mukaan viikon verran loman jälkeen.

Sosiaali- ja terveystoimessa on saatu kesälukemiseksi lakiluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta ja siihen liittyvistä lakimuutoksista.

Uudistuksen tavoitteina ovat kustannusten kasvun taittuminen ja ammattilaisten saaminen ympäri maan sinne, jossa heitä tarvitaan. Palvelujen saatavuuden ja terveyden eriarvoistumisen kehitys pitää katkaista.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan:

”- Käsissämme on lakikokonaisuus, joka antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen rakenteille uudet perustat ja uudistaa järjestelmän tälle vuosituhannelle. Samalla se antaa riittävästi liikkumavaraa siihen, että eri alueilla asiat voidaan tehdä siten, miten se paikallisesti on järkevintä, ministeri Juha Rehula sanoi.

Uutuutena lakiin on tulossa asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapaus. Suomalaisessa mallissa valinnanvapauden toteuttamisen päälinjat ovat 1) perustason palveluissa väestövastuulla toimiva sosiaali- ja terveyskeskus, 2) suppeamman palveluvalikoiman väestövastuulla toimiva omatiimi tai sote-asema, jolta saa vain tietyt perustason palvelut, 3) palveluseteli sekä 4) henkilökohtainen budjetointi, joka antaa uusia mahdollisuuksia koota erilaisia palvelukokonaisuuksia valinnanvapauden piiriin ja samalla vahvistaa käyttäjän osallistumismahdollisuuksia ja saada integroituja palveluita.

Muutoksen ytimessä on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio eli yhteensovittaminen, jonka tavoitteena ovat sujuvat palveluketjut ja raja-aitojen madaltaminen niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin perus- ja erikoistason palveluissa.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista ei ole kansallisella tasolla tehty tässä laajuudessa missään päin maailmaa, joten uudistus herättää kansainvälistä kiinnostusta erityisesti tästä näkökulmasta, Rehula toteaa. ”

Uudistusta pohdiskellen siis aloitamme loman jälkeisen uurastuksen.

Ja onhan meillä omaakin mietittävää ennen sote uudistuksen maaliin pääsyä:

Me kehitämme ensisijassa toimintamalleja, joilla on todettu olevan vaikuttavuutta ja suuntautuvat paljon palveluita käyttäviin väestöryhmiin tai kalliiden erityispalveluiden käytön vähentämiseen.

Tämä tarkoittaa, että pyrimme ennalta ehkäisevän ja kotiin annettavan palvelun ensisijaisuuteen sekä toteutamme näihin tavoitteisiin tähtäävät muutokset. Laitoshoidon sijaan vahvistetaan palveluiden käytössä perhehoitoa ja kotihoitoa (lastensuojelu, vanhukset ja vammaiset). Uusina palveluina aloitetaan geriatrinen arviointiyksikkö, SenioriHelppis –sähköinen palveluohjaus kunnan kotisivuilta, OSAKE (Osallistavan asiakastyön kehittäminen) –malli, jossa asiakkaat ovat itse kertomassa minkälaista palvelun tulisi olla, terveyspalvelujen vastaanottopalvelujen sujuvuus pitkittyneessä flunssassa ja astman hoidossa, kotona annettava kuntoutus, perhekeskustoiminta, lasten, nuorten ja perheiden Helppiksen käytön monipuolistaminen, kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden ja työmahdollisuuksien lisääminen sekä painotetaan erityisesti ennalta ehkäisevä työtä mm. hammashoidossa neuvolaiästä vanhuuteen asti.

Turun seudun alueellista yhteistyötä syvennetään henkilöstökoulutuksen, hankintojen, palvelusetelijärjestelmän, lastenvalvojan tehtävien, vammaispalvelujen sekä Littoisten alueen lääkäripalveluiden, kotihoidon ja neuvolapalveluiden osalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut turvaavat kuntalaisille arjen sujuvuuden ja nopean avun omassa kunnassa sairauden sattuessa tai elämän ongelmatilanteissa. Tavoitteemme on, että lietolainen lapsiperhe voi hyvin ja hymyilee, Liedossa on työtä ja tekemistä sekä että Liedossa eletään aktiivista vanhuutta.

Siksi näemme tärkeinä arvoina asiakaslähtöisyyden, myönteisen palveluasenteen ja arvostavan kohtaamisen.

Olemme sitoutuneet laatutyöhön, josta ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon perustuen saimme tunnustuksena valtakunnallisen laaduntunnustuksen 7.6.2016. Sen vastaanotamme juhlallisesti Helsingissä 19.10.2016 ja esittelemme kuntalaisille 1.12.2016 OSAKE -festareilla!

Vielä on kesää jäljellä - aurinkotankkausta syksyn koitoksiin!

Tarja Miikkulainen
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys