Jokirannan puuston harvennus

Liedon keskustan alueelta jokirannasta Teilipolun päästä poistetaan arboristin tarkastama huonokuntoinen puusto sekä avataan näkymiä. Alueelta poistetaan myös liian tiheässä kasvavia puita, jotta jäljelle jääville puille muodostuu tilaa kasvaa paremmin muotoonsa. Poistettavat puut merkitään maastoon erillisessä maastokatselmuksessa. Lisäksi poistetaan kuusiaitaa n. 25 metrin matkalta. Alueella säilytetään kaikki suuret ja hyväkuntoiset maisemapuut.

Aikataulu

Puuston poisto tehdään maalis-huhtikuun aikana, jotta aluskasvillisuudelle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa ja lintujen pesimäaika rauhoitetaan. Työt aloitetaan viikolla 11. Poistettava puusto ja oksat kuljetetaan suurelta osin pois alueelta, mutta muutama runko jätetään lahopuuksi lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Lahopuu on keskeinen elinympäristö merkittävälle osalle lajistoa.

Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
 

jokirannan_puusto.jpg

Lisätietoja:

Maija Lainio
Puistotyönjohtaja
puh. 050 571 1844
E-mail: maija.lainio@lieto.fi

Tarja Toropainen
Puutarhuri
puh. 050 421 1271
E-mail: tarja.toropainen@lieto.fi