Hallituksen linjaukset koronavirustilanteen vuoksi

Julkaistu 17.3.2020 klo 8.13

Hallitus antoi 16. maaliskuuta koronavirustilanteen vuoksi linjauksia, joilla on suuri vaikutus kaikkiin lietolaisiin, lasten ja nuorten arkeen, heidän perheisiinsä ja koko yhteiskuntaan. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 saakka.

Liedon kunta tiedottaa tiistaina 17.3. klo 13 mennessä linjausten vaatimista toimenpiteistä Liedossa.

Hallituksen linjaukset

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Lasta hoidetaan kotona, jos vanhemmilla ja huoltajilla on siihen mahdollisuus.

Koulut, oppilaitokset, yliopistot ja kansalaisopistot

Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.  Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Suositus kuitenkin on, että lapsi tai nuori jää kotiin, jos siihen on mahdollisuus.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset

Vapaa-aika ja julkiset kokoontumiset

Kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Suljetaan museot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumispaikat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Suojataan vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköt

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Yli 70-vuotiaat

Suojataan siten, että he pysyvät erillään muista ihmisistä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Henkilökuntaa lisätään ja saman-aikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Otetaan käyttöön yksityisen sektorin kapasiteetti tarpeen mukaan. Joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista. Korona-testauskapasiteettia kasvatetaan.

Työvoima

Julkisen sektorin työntekijät siirtyvät etätyöhön siltä osin, kun se on mahdollista.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.  Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkuvuutta voidaan rajoittaa

Suomen rajojen sulkemista valmistellaan. Suomalaisten suositellaan palaavan välittömästi Suomeen. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaaville kahden viikon karanteeni.

Puolustusvoimat tukee muita viranomaisia tarpeen mukaan.