Ilmaristen koulun sisäilmatiedote

Julkaistu 3.3.2020 klo 15.13

Ilmaristen koululla on tehty rakennetutkimuksia, joista laaditut raportit ovat nähtävillä Liedon kunnan www-sivuilla:

Sisäilmatiedotteet

Kellarin kosteusrasituksen on todettu olevan suurta. Tutkimusten yhteydessä on otettu rakennusmateriaalinäytteitä, joiden perusteella ulkoseinän/maanvastaisen seinän mineraalivillaeristeen on todettu olevan laaja-alaisesti mikrobivaurioitunutta. Mineraalivillaeristeessä esiintyi mikrobikasvustoa ja myös aktinomykeetteja. Muissa näytteissä, kuten ikkunan tilkevälieristeen mineraalivillassa tai välipohjan purueristeeessä, mikrobikasvua ei havaittu.

Opetustilojen sisäilman laatu on turvattu poistamalla kellaritilat käytöstä ja säätämällä ilmanvaihtoa

Mineraalivillaeristeestä on merkkiainein todettu ilmayhteys sisäilmaan ja siksi kellaritilat on poistettu käytöstä alkuvuodesta. Lisäksi ilmanvaihdon säätöjä on tarkistettu, jotta estetään ilman kulkeutuminen kellarista muihin tiloihin.

Seuraava sisäilmatiedote annetaan maaliskuun lopussa 2020.

Kouluun tullaan perustamaan laaja-alainen sisäilmatyöryhmä maaliskuun 2020 aikana.

Sädesienten esiintyminen ei luokittele lähtökohtaisesti rakennuksen tilannetta vakavaksi. Sädesienten esiintyminen epätavanomaisina pitoisuuksina rakennuksessa antaa lisätietoa mahdollisista kosteus- ja mikrobivaurioista.

Sädesienet eli aktinomykeetit ovat yleisiä maaperässä ja viihtyvät kosteissa rakenteissa. Sädesienet eli aktinomykeetit ovat bakteereita, jotka kasvattavat sienien tapaan rihmastoa ja tuottavat itiöitä ja viihtyvät erityisen korkeissa kosteuspitoisuuksissa. Siksi aktinomykeetit ovat hyviä kosteusvaurioindikaattoreita ja niiden kasvun osoittamiseksi rakennusmateriaalissa on myös oma toimenpideraja kansallisessa ohjeistuksessa.

Sädesieniä löytyy kuitenkin myös yleisesti muualta ympäristöstämme, kuten mullasta ja maaperästä sekä ulkoilmasta varsinkin silloin, kun maa ei ole jään ja lumen peitossa. Sädesienten esiintyminen epätavanomaisina pitoisuuksina rakennuksessa antaa lisätietoa mahdollisista kosteus- ja mikrobivaurioista, mutta ei luokittele lähtökohtaisesti rakennuksen tilannetta vakavaksi.

Mikrobeihin liittyvien toimenpiderajojen perusteella ei voida arvioida niiden terveydellistä merkitystä, vaan terveydellisen haitan arvioinnin tulee perustua tilanteen kokonaisvaltaiseen arviointiin. Siten rakennusten terveydellistä merkitystä ei voida määrittää ainoastaan esimerkiksi mikrobeihin liittyvien löydösten perusteella.

Lisätietoja sisäilman laadusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta :

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/mitka-tekijat-vaikuttavat-sisailman-laatuun-

Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään toimenpiderajan ylityksenä vain, jos rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin

Suoraan maaperän tai ulkoilman kanssa kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. Tutkimusten perusteella rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osa IV).

Lisätietoja asumisterveydestä Valviran verkkosivuilta:

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys

Lisätietoja

Rehtori Pekka Teittinen p. 050 529 9998

Toimitilapäällikkö Marko Tähtinen p. 040 3561702

Työsuojelupäällikkö Johanna Mäkinen p. 050 381 3375