Liedon keskuskoulua ja lukiota koskevat sisäilmatiedotteet

Keskuskoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä välittää tietoa sisäilmaongelmien käsittelystä ja ratkaisemisesta.

Sisäilmatyöryhmän/projektiryhmän tehtävänä on vaikeiden ja monitahoisten sisäilmaongelmien ratkaiseminen.

Sisäilmatyöryhmän toiminta-ajatus pohjautuu suunnitelmallisuuteen ja moniammatilliseen yhteistyöhön työsuojelun, kiinteistönhoidon, työterveyshuollon ja kiinteistöjen käyttäjien kesken.

Ryhmän tärkeä tehtävä on välittää oikea-aikaista tietoa, estää huhujen leviäminen ja rakentaa luottamusta eri osapuolten kesken.