Vanhainkodin tieyhteyden rakentaminen haittaa liikennettä Teijulantiellä

Julkaistu 5.8.2019 klo 15.47

Vanhainkoti Valman tieyhteyden rakentaminen alkaa elokuun alkupuolella. Yhteyden rakentaminen aiheuttaa haittaa Teijulantien liikenteelle lokakuun 2019 loppuun saakka.

Kartalla merkittynä vanhaikodin uuden tieliittymän sijainti Teijulantiellä.

Urakoitsijana toimii Maanrakennusliike Vähätalo Oy