Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

LITTOINEN

5.40 Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Avantin työpaikka-alueelle selvitetään hanketta, jonka liikkeelle lähtö edellyttäisi myös kunnan omistaman alueen kaavoittamista ja luovuttamista. Kunnan kaavoittamaton alue on ollut pitkään varattuna mahdollisen ohitustien risteysalueeksi, mutta Liedon eteläinen ohitustievaraus on poistettu ja alueen hyödynnettävyys työpaikka-alueen laajentamiseen selvitetään kaavatyössä. Alueen viereen on tehty suojamaavallia, joka huomioidaan suunnittelussa.

Alueen pohjoispuolella on Nenämäen pientaloalue ja kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös asuinalueen ja työpaikka-alueen välisen alueen käyttöä ja kevyen liikenteen yhteyksiä.

Samassa kaavatyössä tehdään pieniä tarkennuksia oleviin korttelialueisiin. Nenämäen alueella tarkistetaan kaava toteutuneen mukaiseksi ja Länsi-Avantin alueella tarkistetaan katualueen linjausta sekä korttelialueiden yhdistämistä isommaksi tontiksi.

Kaavatyössä selvitetään yleiskaavan mukaisen kokoojakadun (Salimäentie) ja siihen tukeutuvan asuinrakentamisen toteuttamista uutena kaavana. Katua jatketaan n. 100 metriä länteen.

Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä virka-aikana 7.12.2018 – 2.1.2019 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset. palvelut.


Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 2.1.2019
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)ieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.

Liedossa 7. päivänä joulukuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Juha Mäki
kaavoitusinsinööri