Ajoneuvon siirtopäätös: Volvo 4 D Sedan

Liedon kunta on siirtänyt Volvo 4 D sedan 460, OBV-320 ajoneuvon Harkka Yhtiöt Oy:n varastoon os. Korinpunojankatu 1, 20320 Turku .

Jos varastoalueelle siirrettyä ajoneuvoa ei siirretä ja noudeta yhden kuukauden kuluessa siirtopäätöksestä tai kuuluttamisesta taikka jos omistajan on muuten katsottu luopuneen oikeudestaan ajoneuvoon, siirtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle.