Avanti 3, asemakaavan muutos

LITTOINEN

Avanti 3, asemakaavan muutos

vireilletulo ja kaavaluonnos

Kaavan tarkoituksena on tarkistaa tulevan teollisuusalueen korttelialueiden
ja virkistysalueiden rajoja ja selvittää louhintatasoja ja kunnallistekniikan toteuttamista. Kunnallistekniikan ja hulevesien johtamisen suunnitelmat
tehdään kaavatyön aikana.

Kaavoitusohjelman kaava-aluetta laajennetaan itään jo louhitulle ns. Yrjönalhon laajennusalueelle Luolakalliontien ja Soinisentien ympäristöön. T-1 korttelista 54175 on kiinnostunut yritys, joka tähtää nopeaan toteutukseen, mutta toiminnan edellytyksenä on korttelin laajentaminen.
Samalla selvitetään lämpölaitoksen sijoittumista alueelle.

Haarapääskyntien alueella korttelit 54190 ja 54193 yhdistetään ja samoin
korttelit 54167 ja 54189 yhdistetään poistamalla välistä tarpeettomat kapeat
VL-kaistaleet, jolloin tonttien toteutus on joustavampaa.

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen
hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Avanti 3 asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on nähtävänä virka-aikana 3. – 23.1.2019 Liedon
kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 23.1.2019
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.

Liedossa 3. päivänä tammikuuta 2019

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA