Avantin eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos

LITTOINEN

AVANTIN ERITASOLIITTYMÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
luonnos

Avantin eritasoliittymän toteutus on tavoitteena tehdä Turun Kehätien 4-kaistaistamisen yhteydessä mahdollisesti vasta 2020-luvun loppupuolella, mutta kunta on esittänyt, että 4-kaistaistaminen tehtäisiin muiden Kehätien parannustoimenpiteiden yhteydessä vuodesta 2021 alkaen. Kunta tilasi Länsi-Avantintien jatkokaavaa varten eritasoliittymän tilavaraussuunnitelman, joka valmistui 10.8.2018.

Kaavaluonnoksessa osoitetaan Avantin eritasoliittymän alue ja Kehätien aluetta maantien alueeksi (LT). Kaavassa on mukana myös kortteli 55012, johon tulee pieni laajennus kiinteistörajan mukaisesti.

Avantin eritasoliittymän asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 7. – 27.3.2019 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 27.3.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.