Avantin eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos voimaan

VOIMAANTULOKUULUTUS

Liedon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 6/27.1.2020:

Avantin eritasoliittymän asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 55010 - 55012 sekä virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 55010 (osa) ja 55012 sekä virkistys-, liikenne-, erityis- ja katualuetta.

Asemakaavalla muodostuu kortteli 55010 (osa) sekä liikenne-, katu- ja eri-tyisaluetta.

Kaava tuli lainvoimaiseksi 4.3.2020

Kaava tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 9. päivänä maaliskuuta 2020

LIEDON KUNNANHALLITUS

Rauno Peltola

Toimialajohtaja, hallintopalvelut