Avustukset asumisneuvojatoimintaan

Avustukset asumisneuvojatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2018 valtion asuntorahaston varoista yhteensä 900 000 euroa asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista.

Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvoja­toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista. Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Vuoden 2018 avustustenhakuaika päättyy 15.1.2018 klo 16.15. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Hakemukset lähetetään kirjaamoonkirjaamo.ara[at]ara.fi tai osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Lisätietoja ja lomakkeet ARA:n sivuilta: http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Avustus_asumisneuvojatoimintaan