Ilmoitus kuulutuksesta, Väyläviraston HKI-Turku junayhteyden arviointiselostus

Kuulutuksen ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä pito

Väylävirasto on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankkeesta.

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 6.11.2020 – 4.1.2021 seuraavissa paikoissa:

(www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA).

 • Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse Uusimaa).
 • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse Varsinais-Suomi)
 • Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan asiakaspalvelu, Tekniikantie 15, 02150 Espoo
 • Espoon keskuksen asiointipiste, Kamreerintie 3, Kauppakeskus Espoontori, 2.krs, 02770 Espoo
 • Halikon virastotalo, palvelupiste, Hornintie 2-4, Halikko
 • Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
 • Helsingin kaupunki, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki

 • Inkoon kunta, kirjasto, Rantatie 2, 10210 Inkoo
 • Kaarinan kaupunki, Palvelupiste Fiskari, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina
 • Kirkkonummen kunta, Kunnantalo, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
 • Liedon kunta, Kunnantalo, Asiointipiste, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 • Lohjan kaupunki, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
 • Paimion kaupunki, Palvelupiste, Vistantie 18, 21530 Paimio
 • Piikkiön palvelupiste, Hadvalantie 9, 21500 Piikkiö
 • Raaseporin kaupunki, Info, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
 • Salon kaupunki, Infopiste, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
 • Siuntion kunta, Kunnantalo, Puistopolku 1, 02580 Siuntio
 • Suomusjärven kirjasto, Kitulantie 1, 25410 Suomusjärvi
 • Turun kaupunki, Konsernihallinnon kirjaamo, Puolalankatu 5, 20100 Turku
 • Vihdin kunta, kunnanvirasto, Asemantie 30, 03100 Nummela
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, Valvomo, 00520 Helsinki
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Espoon, Helsingin, Inkoon, Kaarinan, Kirkkonummen, Liedon, Lohjan, Paimion, Raaseporin, Salon, Siuntion, Turun ja Vihdin kuntien verkkosivuilla.

Linkki kuulutukseen

Kuulutus Väyläviraston Helsinki Turku nopean junayhteyden arviointiselostuksesta 6.11.2020 4.1.2021 (pdf)

Linkki ympäristövaikutusten arviointiselostukseen ja liitteisiin

Arviointiselostus, Väylävirasto, Helsinki - Turku nopea junayhteys,  (pdf, 17 674 kt)

Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (pdf, 306 kt)

Liite 2. Yhteysviranomaisen lausunnon huomiointi (pdf, 179 kt)

Liite 3. Salon ja Turun Kupittaan välisen kaksoisraiteen puolisuustarkastelu (pdf, 3 748 kt)

Liite 4. Kaavakartat karttasarja (pdf, 28 265 kt)

Liite 5. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys karttasarja (pdf 39 763 kt)

Liite 6. Melukartat karttasarja 1_osa 1 (pdf, 38 228 kt)

Liite 6. Melukartat karttasarja 1_osa 2 (pdf, 39 562 kt)

Liite 6. Melukartat karttasarja 1_osa 3 (pdf, 37 594 kt)

Liite 6. Melukartat karttasarja 1_osa 4 (pdf, 39 957 kt)

Liite 6. Melukartat karttasarja 1_osa 5 (pdf, 11 052 kt)

Liite 7. Melukartat karttasarja 2 (pdf 37 203 kt)

Liite 8. Asukasmäärät, asuin - ja lomarakennusten, hoito - ja oppilaitosten sekä luonnonsuojelualueiden määrät meluvyöhykkeittäin (pdf, 149 kt)

Liite 9. Espoo - Salo oikoradan linjausvaihtoehtojen esihistoriallisen ajan muinaisjäännösten arkisto - ja karttaselvitys 2010 (pdf, 2 865 kt)

Liite 10. Espoo - Salo Ratalinjan arkeologinen inventointi 2017 (pdf, 35 648 kt)

Liite 11. Ratahankealueen Salo - Turku välin arkeologinen inventointi 2019 (pdf,

22 852 kt)

Liite 12. Ratahankealueen Salo - Turku välin arkeologinen lisäinventointi 2020 (pdf 6 314 kt)

Liite 13. Maisemaselvityksen taulukot (pdf 117 kt)

Liite 14. Maisema - ja kulttuuriarvojen karttasarja (pdf 28 696 kt)

Liite 15. Ekologisen verkoston yhteyskohtainen tarkastelu ja menetelmällisiä täsmennyksiä (pdf 1 796 kt)

Liite 16. Ekosysteemipalvelukartta (pdf 4 093 kt)

Liite 17. Vesistöjen hydrologiset ominaisuudet ja tila (pdf, 150 kt)

Liite 18. Pohjavesikartta (pdf, 2 090 kt)

Liite 19. Rataosuuksien suunnitteluperiaatteet (pdf, 83 kt)

Liite 20. Luontokarttasarja (pdf, 26 837 kt)

Liite 21. Helsinki - Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset, 2017 -

2020_osa 1 (pdf, 30 699 kt)

Liite 21. Helsinki - Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset 2017 - 2020_osa

2 (pdf, 36 763 kt)

Liite 21. Helsinki - Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset 2017 - 2020_osa 3 (pdf, 15 462 kt)

Liite 22. Nuuksion Natura - arviointi 2020 (pdf, 2 266 kt)                                           

Liite 23. Espoo - Lohja - Salo ratalinjan Natura - arvioinnin päivittäminen radan yleissuunnitelmavaiheessa, vaikutukset Kiskonjoen latvavedet Natura - alueeseen (pdf, 3 318 kt

Liite 24. Nummenkylän habitaattitarkastelu (pdf, 1 348 kt)

Liite 25. Raportti liito - oravien ylityspaikkojen arvioimiseksi ja osoittamiseksi liittyen ESA - radan LS - lain mukaisiin liito - oravien poikkeuslupahakemuksiin (pdf, 4 0 23 kt)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS                                                                     0295 021 000    www.ely-keskus.fi    Y-tunnus 2296962-1  Kirjaamo PL 36, 00521 Helsinki   kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi