Julkipanoilmotus: Ympäristölupapäätös (YSL 29§)

JULKIPANOILMOITUS:
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (YSL 29 §)

Hakijan nimi: Oili Jalonen Oy, Lieto

Toimenpide: Päätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta autopurkaamon toimintaan, romuajoneuvojen varastointiin ja esikäsittelyyn.

Laitoksen / toiminnan kohde:  kiinteistöillä 423-436-3-10, 423-436-3-52 ja 423-436-3-69, osoitteessa Jalosenkuja 6, 20460 Turku.

Ympäristöpäällikön päätös: 5/2019 §, 6.6.2019

Päätöksen antopäivä on 10.6.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.7.2019

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan ympäristönsuojelutoimi, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa  6.6.2019

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ