Kukonaskeleen alueen asemakaavan muutos

    Loukinainen

Kukonaskeleen asemakaavan muutos

vireilletulo ja asemakaavaehdotus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Liedon kunnan
Kukonaskeleen alueen asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä
virka-aikana 12.-25.10.2017 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut/kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 42059 (osa), 42063 ja 42064 sekä katualuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 42059 (osa), 42063 ja 42064 sekä katualuetta.

Kaavan tarkoitus on tarkistaa Kukonaskeleen pihakatualue vastaamaan toteutunutta kunnallistekniikkaa. Samassa yhteydessä tarkistetaan Ruukkukujan tilantarve.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 25.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai
Liedon kunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.

.

Liedossa 12. päivänä lokakuuta 2017

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA