Kuljuntie-Siiventie asemakaava ja asemakaavan muutos

Littoinen

Kuljuntie-Siiventie asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavaluonnoksessa osoitetaan uusi katuyhteys Loukinaistentieltä Kuljuntien ja Siiventien kautta Tuulissuon työpaikka-alueelle yhteyden sujuvoittamiseksi. Uusi katuosuus nimetään Siiventieksi.

Kuljuntie-Siiventie asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana
6. – 19.3.2018 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 19.3.2018
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.

Liedossa 6. päivänä maaliskuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA