Kuljuntien-Siiventien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kuljuntien-Siiventien asemakaava ja asemakaavan muutos

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään
Kuljuntie-Siiventie asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 11.9.-10.10.2018 Liedon kunnantalolla,  
osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee katu- ja virkistysaluetta.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu katu- ja virkistysaluetta.

Asemakaavaehdotuksessa osoitetaan uusi katuyhteys Loukinaistentieltä Kuljuntien ja Siiventien kautta Tuulissuon työpaikka-alueelle yhteyden sujuvoittamiseksi. Uusi katuosuus nimetään Siiventieksi.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 10.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.


Liedossa 11. päivänä syyskuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA