Kunnallisteknisten suunnitelmien nähtävänäolo

Kunnallisteknisten suunnitelmien nähtävänäolo

Liedon kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 6.11.2018 seuraavan suunnitelmaehdotuksen:

Avantintien kiertoliittymä 155 §

Kyseinen suunnitelmaehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville 8.-21.11.2018 väliseksi ajaksi. Suunnitelma on nähtävänä Liedon kunnan Internetsivuilla sekä Liedon kunnantalolla 3. kerros/ kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksesta on toimitettava osoitteella: Liedon kunta, tekninen lautakunta, PL 24, 21421  LIETO tai kirjaamo@lieto.fi ennen nähtävänäolon päättymistä eli ke 21.11.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa: kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen, puh. 050-407 7275,

LIEDON KUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA