Kunnantalon asemakaavan muutos

Tarvasjoki

7.06 Tarvasjoen kunnantalon asemakaavamuutos

Kaavatyön tavoitteita on entisen kunnantalon ja lääkäritalon käyttötarkoituksen muutos, Liedon Veden pumppaamon saneeraamisen ja huoltoyhteyden toteuttaminen sekä kunnantalon viereisen tontin uudelleenjärjestely siten, että mahdollistetaan alueen asukkaan toivoma tontinlaajennus. Lisäksi tutkitaan ns. Kertun tuvan sekä Härkätien puhelimen keskusrakennuksen maankäyttö sekä jokirannan virkistyskäyttö.

 Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen  
 hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Kunnantalon asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä virka-aikana 20.11. – 19.12.2019 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 19.12.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 tai kaavoitus(a)lieto.fi.Liedossa 20. päivänä marraskuuta 2019

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTAJuha Mäki
kaavoitusinsinööri