Kuulutus: Meluilmoitus Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy

KUULUTUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVAN ILMOITUKSEN (YSL 118 §) VIREILLÄOLOSTA

Ilmoituksen tekijä:

Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy, Lähteenmäentie 29,

21250 MASKU

Toiminnan laatu ja ajankohta:

Kallion louhintaa ja murskausta 19.3.2018 - 31.11.2018,

ma-pe klo 6:00-22:00, la klo 8:00-16:00.

Toiminnan sijainti:

Vakiotie, 21420 Lieto (Tuulissuo), kiinteistöt: 423-428-2-179, 423-428-2-157

Muistutuksia ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Muistutukset on toimitettava kirjallisena 19.3.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Liedon kunta, ympäristönsuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Lisätietoja asiasta antaa:

Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa 6. maaliskuuta 2018

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU