Kuulutus tiesuunnitelmaluonnoksen yleisötilaisuudesta 30.5.2018

Valtatien 10 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä Itä-Nuolemon asemakaava-alueelle Ruohomäentie-nimisen kadun rakentamiseksi, tiesuunnitelma.

Liedon kunta, sovittuaan asiasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) kanssa, laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 10.

Tiesuunnitelman tavoitteena on rakentaa uusi katuliittymä Liedon kunnan asemakaavaehdotuksen mukaisesti Itä-Nuolemon asemakaava-alueelle Ruohomäentie-nimisenä katuna. Liittymän sijainti on esitetty lainvoimaisessa Liedon yleiskaava 2020.

Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 30.5.2018 klo 18:00 alkaen Liedon kunnantalolla, kokoushuone 3, 3 krs, osoitteessa Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Lisätietoja antavat:

Liedon kunta, kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen, puhelin 050 4077 2750

Varsinais-Suomen ELY-keskus projektipäällikkö Timo Bäcklund p. 029 502 2782

Sweco Ympäristö Oy, projektipäällikkö Maria Katajamäki p. 050 316 0099.

Liedossa 15.5.2018

Liedon kunta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus