Liedon Portin asemakaavan muutos ja laajennus

Asemanseutu

Liedon Portin asemakaavan muutos ja laajennus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Liedon Portin asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 9.10.-7.11.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 25002 ja 26006 – 26009 sekä virkistys-,katu- ja liikennealuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 25002(osa), 26006 ja 26007 sekä katu- ja liikennealuetta.Asemakaavalla muodostuu korttelit 25002(osa) sekä katu- ja liikennealuetta.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Yrittäjäntien yritystoiminnan jatkuvuus tonttien laajentamisella, mahdollistaa Tiemestarintien linjauksen sujuvoittaminen sekä Säkyläntien varren kevyen liikenteenväylän toteutus.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 7.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.

Liedossa 9. päivänä lokakuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Juha Mäki

kaavoitusinsinööri