Liikennepuiston asemakaavan muutos

Kirkonseutu

Liikennepuiston asemakaavan muutos

vireilletulo ja asemakaavan muutosluonnos
 

Jokirannan ja Keskuspuiston kehittämiseen liittyen kunnanhallitus päätti siirtää lasten liikennepuiston Mestarinaukiolle ja valtuuttaa teknisen lautakunnan käynnistämään alustavat toimenpiteet.

Liikennepuiston yhteyteen rakennetaan huoltorakennus polkuautojen säilytystä ja WC-tiloja varten, mikä vaatii kaavan muutoksen. Nykyinen kaavamerkintä VP eli puisto muutetaan merkinnäksi VP2: Puisto, johon saadaan rakentaa polkuja, leikkialueita ja pieniä kevyitä rakennelmia kohtuullisesti ja jonne saadaan tilapäisesti sijoittaa kioskirakennuksia sekä kioskitoiminnan kannalta välttämättömiä laitteita ja rakenteita. Huoltorakennusta varten merkitään rakennusala, jolla on rakennusoikeutta 50 k-m2.

Kaavan muutoksessa on mukana myös kunnantalon autopaikkojen lisäalue nykyisten autopaikkojen jatkona Kirkkotien ja kunnantalon välissä.
Paikoitusalue toimii koko Keskuspuiston virkistysalueen lisäpaikoitusalueena.
Sen kautta on suunniteltu myös huoltoliikenne liikennepuistoon.

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Liikennepuiston asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 16. – 29.1.2018
Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 29.1.2018
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.

Liedossa 16. päivänä tammikuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA