Liikennepuiston asemakaavan muutos

Kirkonseutu  

LIIKENNEPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Liedon kunnan liikennepuiston asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 9.-22.2.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta.Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelia 11133 (LPA) ja virkistysaluetta. Kaavan tarkoitus on mahdollistaa lasten liikennepuiston huoltorakennuksen ja kunnantalon autopaikkojen lisäalueen rakentaminen Mestarinaukiolle.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 22.2.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 (poissa 19.-22.2.) ja
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.

Liedossa 8. päivänä helmikuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA