Littoisten laajennus ja muutokset, asemakaava ja asemakaavan muutos

Littoinen

Littoisten laajennus ja muutokset, asemakaava ja asemakaavan muutos


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään
Littoisten laajennus ja muutokset, asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 20.9.-19.10.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.


Asemakaavan muutos koskee kortteleita 52088(osa), 52092, 52098, 52099 ja 54161(osa), 54163(osa), sekä virkistys-, katu-, liikenne- ja erityisaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu osa kortteleista 52088, 52098, 52099, 54161, 54163 ja 52092 sekä virkistys-, katu-, liikenne- ja erityisaluetta.
Asemakaavalla muodostuu korttelit 52098(osa), 52099(osa), 52106 ja 52107 sekä virkistys-, katu- ja erityisaluetta.

Kaavaluonnoksessa on osoitettu uusia työpaikkatontteja Littoisiin Kehätien ja Alisippaantien risteysalueen ympäristöön ja osa Alisippaantiestä on muutettu maantiestä kaduksi. Kehätien pohjoispuolella on muutettu uuden Alhontien linjausta sujuvammaksi. Kaava-alueessa on mukana myös kahden pienen AO-tontin tehokkuusluvun nostaminen ullakkotilojen mahdollistamiseksi asuinkäyttöön.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 19.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kunnanhallitus, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.


Liedossa 20. päivänä syyskuuta 2018

LIEDON KUNNANHALLITUS