Luolakalliontien asemakaava ja asemakaavan muutos

Littoinen

LUOLAKALLIONTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
uusi kaavaehdotus


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Luolakalliontien asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 5.9.-4.10.2019 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 54172, 54173, 54174 ja 54175 sekä katu-, erityis- ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 54172 ja 54173 sekä katu-, erityis- ja virkistysaluetta. Asemakaavalla muodostuu virkistysaluetta.

Alueesta kiinnostuneen toimijan esityksestä Luolakalliontie on linjattu uudelleen, jolloin syntyy toimijan tarvitsema suurempi kortteli 54172 tien lounaispuolelle. Kaavaan otetaan mukaan myös Luolakalliontien koillispuoli, josta muodostetaan yhtenäinen kortteli 54173 ja Soinisentie poistetaan tarpeettomana. Kortteliin 54173 annetaan määräys, joka sallii lämpölaitoksen sijoittumisen alueelle. Alueelle on tehty uusi kaavaehdotus.

Mahdolliset muistutukset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 4.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395
ja kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.