Matintalo 2 asemakaava ja asemakaavan muutos

Matintalo 2 asemakaava ja asemakaavan muutos

Loukinainen

vireilletulo ja kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa kunnan maalle on osoitettu noin 25 omakotitonttia (AO), kolme asuinpientalojen tonttia (AP) ja viisi rivitalotonttia (AR) yhteensä noin 80 asunnolle. Loukinaistentien vierelle on osoitettu lähipalvelujen tontti esim. päiväkodille. Yksityisten maille on osoitettu omakoti- ja asuinpientalojen tontteja nykytilanne ja kaavoitusesitykset osittain huomioiden.

Alueen pohjoisosassa on Loukinaisten vanha kylä, joka on merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Maatilojen talouskeskuksena toiminutta korttelialuetta ympäristö säilyttäen voidaan käyttää myös asuin-, liike-, majoitus- ja toimistotarkoituksiin.

Katuyhteys alueelle tulee luoteesta Vankiontietä ja lounaasta Loukinaistentieltä uutta tietä pitkin. Uusi tie muodostaa osan valtatie 10:n rinnakkaistiestä ja sitä varaudutaan myöhemmin jatkamaan kohti Vierun aluetta. Myös Setäläntien päästä osoitetaan alueelle kevyen liikenteen yhteys, jolla huoltoajo on sallittu.

Matintalo 2 asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana
17.5. – 4.6.2018 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 4.6.2018
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja kaavoitusarkkitehti
Pekka Sillanpää p. 050 511 6902 (lomalla 28.5.-1.6.2018).


Liedossa 17. päivänä toukokuuta 2018

                                                

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA