Matintalo 2 asemakaava ja asemakaavan muutos

LOUKINAINEN
 

Matintalo 2 asemakaava ja asemakaavan muutos
tarkistettu luonnos

 

Ensimmäinen kaavaluonnos oli nähtävänä alkukesällä 2018. Huomautusten ja kunnan maakauppojen johdosta kaava-aluetta on tarkistettu ja laajennettu, joten kaavaluonnos on uudelleen nähtävänä. Valtatien rinnakkaistie on linjattu Ratun Tallin alueen kautta yleiskaavan mukaisesti.
 

Kaavaluonnoksessa kunnan maalle on osoitettu 30 omakotitonttia (AO), viisi asuinpientalojen tonttia (AP) ja viisi rivitalotonttia (AR) yhteensä noin 150 asunnolle. Loukinaistentien vierelle on osoitettu lähipalvelujen tontti esim. päiväkodille. Yksityisten maille on osoitettu omakoti- ja asuinpientalojen tontteja nykytilanne ja kaavoitusesitykset osittain huomioiden.

Matintalo 2 asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelma on nähtävänä virka-aikana 7.12.2018 – 2.1.2019 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 2.1.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:
Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.Liedossa 7. päivänä joulukuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTAJuha Mäki
kaavoitusinsinööri