Melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskeva ilmoitus SM Teijo Talot -ralli

KUULUTUS

Elinkeino-, liikenne- Ja ympäristökeskus

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 4.9.2018 antanut päätöksen Turun Urheiluautoilijat ry:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee Paimion, Salon ja Turun kaupunkien sekä Kosken Tl, Liedon, Marttilan ja Sauvan kuntien alueilla 28.-29.9.2018 ajettavaa SM TeijoTalot -rallia.

Päätös on nähtävänä valitusaikana:

- Paimion kaupungin palvelupisteessä, Vistantie 18, Paimio,

- Salon kaupungintalon infopisteessä, Tehdaskatu 2,Salo,

- Turun kaupungin ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5, Turku,

- Kosken Tl kunnanvirastossa, Härkätie 5, Koski Tl,

- Liedon kunnan yhteispalvelupisteessä, Kirkkotie 13, Lieto,

- Marttilan kunnanvirastossa, Härkätie 773, Marttila,

- Sauvon kunnanvirastossa,Vahtistentie 5, Sauvo ja

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi> Ajankohtaista> Kuulutukset

Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä.

Valitusoikeus päätöksestä on:

- asianosaisella,

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset il­menevät,

- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympä­ristönsuojeluviranomaisella,

- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Turussa 4.9.2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus