Meluilmoitus Julkipano Haukantupa Oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Haukantupa Oy, Haukka, 21195 Velkua.

Toiminnan laatu ja ajankohta: SmugglerRok -ulkoilmakonsertti 10.8.-11.8.2018 välisenä aikana.

Kohde: Kauppapihan parkkialue, Hyvättyläntie 4, 21420 Lieto.

Ympäristöpäällikön päätös: 6/2018 §, 30.7.2018

Päätöksen antopäivä on 31.7.2018

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.8.2018

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 30.7.2018

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU