Meluilmoitus Julkipano Haukantupa Oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Haukantupa Oy, Haukka, 21195 Velkua.

Toiminnan laatu ja ajankohta: SmugglerRok 5 -ulkoilmakonsertti 9.8.-11.8.2019 välisenä aikana.

Kohde: Laurin kenttä (Jokilaakson koulu), Karjatie 9, 21420 Lieto

Ympäristöpäällikön päätös: 6/2019 §, 1.7.2019

Päätöksen antopäivä on 2.7.2019

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 1.8.2019

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 1.7.2019

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU