Meluilmoitus Julkipano Jokioisten Maanrakennus Oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Jokioisten Maanrakennus Oy, Aukeentie 3, 30100 Forssa.

Toiminnan laatu ja ajankohta: Louheen murskausta 21.9. -30.11.2018 välisenä aikana.

Kohde: Länsi-Avantintie 2-4, 21420 Lieto (Avanti).

Ympäristöpäällikön päätös: 9/2018 §, 20.9.2018

Päätöksen antopäivä on 21.9.2018

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.10.2018

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 20.9.2018

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU