Meluilmoitus Julkipano Portaala oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Portaala Oy, Vuoritie 3, 20320 Turku.

Toiminnan laatu ja ajankohta: Louheen murskausta 2.9.2019 -28.2.2020 välisenä aikana.

Kohde: Luolakalliontie 26, 21420 Lieto (Tuulissuo).

Ympäristöpäällikön päätös: 8/2019 §, 2.9.2019

Päätöksen antopäivä on 3.9.2019

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.10.2019

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 2.9.2019

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU