Meluilmoitus Julkipano Virjonen Oy

JULKIPANOILMOITUS: PÄÄTÖS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA (YSL 118 §)

Ilmoituksen tekijä: Virjonen Oy, Pronssikuja 3, 21410 Vanhalinna.

Toiminnan laatu ja ajankohta: Kallion louhintaa ja porausta 9/2018 -12/2023 välisenä aikana.

Kohde: Pääskyntie (korttelit 54188, 54192 ja 54193), 21420 Lieto (Tuulissuo).

Ympäristöpäällikön päätös: 8/2018 §, 19.9.2018

Päätöksen antopäivä on 20.9.2018

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.10.2018

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 19.9.2018

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU