Meluilmoitus Kuulutus Haukantupa Oy

KUULUTUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVAN ILMOITUKSEN (YSL 118 §) VIREILLÄOLOSTA

Ilmoituksen tekijä:

Haukantupa Oy, Haukka, 21195, Velkua.

Toiminnan laatu ja ajankohta:

Ulkoilmakonsertti Laurin kentällä (Jokilaakson koulu), osoitteessa

Karjatie 9, Lieto:

pe 9.8.2019 klo 16:00-24:00,

la 10.8.2019 klo 15:00-24:00 ja

su 11.8.2019 perhepäivä klo 12:00-16:00.

Toiminnan sijainti:

Karjatie 9, 21420 Lieto.

Muistutuksia ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena 28.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Liedon kunta, ympäristönsuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi .

Lisätietoja asiasta antaa:

Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa 13. kesäkuuta 2019

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU