Mursketien ja Lämpökujan asemakaavan muutos

Littoinen

Mursketien ja lämpökujan asemakaavan muutos

vireilletulo ja asemakaavan muutosluonnos
 

Avantin alueen Mursketien katkaisu liittyy Turun kehätien kehittämiseen. Kaavaa tarkistetaan siten, että olevat liittymät säilyisivät katualueella ja Mursketien katkaisu tapahtuisi vasta viimeisen toiminnassa olevan liittymän jälkeen. Lämpökujan suunnitellulle katujärjestelylle ei ole edellytyksiä voimassa olevan kaavan mukaisesti, joten katualue poistetaan ja liittymä osoitetaan tonttiliittymänä.

Mursketien ja Lämpökujan asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis-
ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 9. – 22.2.2018
Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 22.2.2018
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 (poissa 19.-22.2.) ja kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.

Liedossa 8. päivänä helmikuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA