Päätös Kronfågel Oy:n Liedon kunnassa sijaitsevan siipikarjan teurastamon ja lihajalostamon tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 23.10.2017 antanut päätöksen kos­ kien Kronfågel Oy:n Liedon kunnassa sijaitsevan siipikarjan teurastamon ja lihajalostamon tarkkai­ lusuunnitelman hyväksymistä.

Päätös on nähtävänä Liedon kunnan yhteispalvelupisteessäKirkkotie 13, Lieto sekä Varsinais-Suo­ men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosi­ vuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Oikaisuvaati­musaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Turussa 23.10.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus