Päätös Turun Urheiluautoilijat ry:n melu- ja tärinäilmoituksesta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 24.9.2019 antanut päätöksen Turun Urheiluautoilijat ry:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Ilmoitus koskee 27.-28.9.2019 Salon, Sauvon, Paimion, Liedon ja Turun alueilla ajettavaa SM Ralli Salo-Turku -rallia.

Päätös on nähtävänä valitusaikana:

-    Salon kaupungin infopisteessä, Tehdaskatu 2,

-    Sauvon kunnanvirastossa, Vahtistentie 5,

-    Paimion kaupungin palvelupisteessä, Vistantie 18,

-    Liedon kunnan asiointipisteessä, Kirkkotie 13,

-    Turun kaupungin ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, Puolalankatu 5 ja

-    Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset

Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä.

Valitusoikeus päätöksestä on:

­- asianosaisella,

­- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,

- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella,

­- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Turussa 24.9.2019

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VARELY/4122/2019

pdf Päätös