Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus Liedon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Liedon kunnan alueella

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Liedon kunnan alueella pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) luvun 2a 10 a-d § mukaisesti. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta.

Liedon alueella on tarkistettu 14 pohjavesialuetta, josta neljä aluetta ovat jo aikaisemmin poistettuja alueita. Luokkamuutokset koskevat 10 pohjavesialuetta (Taulukko 1.). Alhojoki-Rauvolan (0242301) pohjavesialueen rajausta muutetaan vähäisissä määrin. Nautelanrahkan (0242353) pohjavesialue on kuultu aiemmin 1.2.2017 – 3.3.2017. Liitteessä esitellään tarkemmin pohjavesialueluokitusten muutokset.

Taulukko 1. Liedon kunnan uudet pohjavesialueluokat ja pohjavesialueet joiden rajauksia muutetaan

1-luokka 2-luokka Poistetaan
Suurila (0283801 Uusitalo-Koli (0242305) Asemaseudun ottamo (0242304
Alhojoki-Rauvola (0242301)* Veijula (0242305
Metsola (0242352) Valksvuori (0242309
Vehkasuo (0242307) Ilmarinen (0242303)
Lintula (0242302) Nautelanrahka (0242353)**

*Pohjavesialueen rajausta muutetaan

** Kuultu 1.2.2017 – 3.3.2017

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen Kuulutus muutoksista pidetään nähtävillä 13.11.2017 – 13.12.2017 Liedon kunnan virallisella ilmoitustaululla. Mahdolliset mielipiteet Liedon alueen pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään toimittamaan viimeistään 13.12.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Varsinais-Suomen ELY-keskus PL 523, 20101 Turku tai sähköpostilla kirjaamo.varsinais-suomen@ely-keskus.fi.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh. 0295 022913) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. 0503960202).

LIITE Liedon kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset