Ravunpihan asemakaavan muutos

Kirkonseutu

Ravunpihan asemakaavan muutos

vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaehdotus

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Ravunpihan asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana  3.-16.10.2019 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 14039 ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 14039 ja katu- ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella osoitetaan Ravunpihan pihakatuyhteys korttelin 14039 rivitalotontille 2. Ravunpuistoon osoitetaan paikat pelikentälle ja lähiliikuntapaikalle sekä niiden vaatimalle pysäköintialueelle.
Tontin 1 merkintä AR muutetaan merkinnäksi AS,  asuntolarakennusten korttelialue, koska sille on rakennettu hoivakoti.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 16.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja tekniset palvelut, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
:
kaavoitusarkkitehti Pekka Sillanpää p. 050 511 6902 tai kaavoitus(a)lieto.fi

.


Liedossa 3. päivänä lokakuuta 2019

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA