RehuX Oy:n ympäristöluvan muuttaminen

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 6.11.2019 antamallaan päätöksellä nro 438/2019 muuttanut RehuX Oy:n Liedon laitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan nro 131/2013/1 lisäten määräykset 25–27.

Hakija

RehuX Oy

Asia

Rehutehtaan ympäristöluvan muuttaminen, Lieto

Sijainti Rehutie 23, Lieto

Päätös on nähtävillä sähköisesti valitusaikana 6.11.–9.12.2019 Liedon kunnanvirastossa (Kirkkotie 13). Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/Lupa-tietoapvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 9.12.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425

Ympäristöneuvos Anna Laiho, puh. 0295 016 368

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO,YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi

puh. 0295 016 000

fax 03 570 8002

kirjaamo.etela@avi.fi

www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka

Birger Jaarlin katu 15

PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka

Ratapihantie 9 PL 110, 00521 Helsinki