Rekikujan asemakaavan muutos

KIRKONSEUTU

Rekikujan asemakaavan muutos

vireilletulo ja luonnos

Jukolantien vierellä on suunniteltu jatkaa Rekikujaa kevyen liikenteen väylänä, jotta saadaan turvallinen yhtenäinen kevyen liikenteen yhteys Vesikelkantien ja Kivimetsäntien välille myös Jukolantien länsipuolelle. Korttelista 13041 lohkaistava alue osoitetaan pääosin saman maanomistajan kortteliin 13001.
Samalla tehdään pieniä tonttijärjestelyjä viereisille alueille nykytilanne huomioon ottaen.

Rekikujan asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja  arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana 28.3. – 17.4.2019 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 17.4.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja kaavoitusarkkitehti
Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.Liedossa 28. päivänä maaliskuuta 2019

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA