Retunpuiston asemakaavan muutos

Littoinen

RETUNPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Retunpuiston asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana  9.-22.10.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.


Asemakaavan muutos koskee kortteleita 55005 ja 55007 sekä virkistys- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 55007 ja katualuetta.

Asemakaavan muutoksella laajennetaan Avantintien ja Eteläkaaren välisen korttelin tontteja kunnan omistamalle kaavan mukaiselle toteutumattomalle Retunpuiston lähivirkistysalueelle, jotta joustavampi toteutus olisi mahdollista.
Samalla Eteläkaari muutetaan kokoojakadusta tonttikaduksi.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 22.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, Kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta
: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.


Liedossa 9. päivänä lokakuuta 2018

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTAJuha Mäki
kaavoitusinsinööri