Saukonojan kevyenliikenteenväylän ja sillan kunnallistekniset suunnitelmat

Liedon kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 9.1.2017 / § 7 seuraavat suunnitelmaehdotukset:

Saukonojan kevyenliikenteenväylän ja sillan kunnallistekniset suunnitelmat

Kyseiset suunnitelmaehdotukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville 11.1.-24.1.2018 väliseksi ajaksi. Suunnitelmat ovat nähtävänä Liedon kunnan Internetsivuilla sekä Liedon kunnantalolla, 3. kerros kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksista on toimitettava osoitteella: Liedon kunta, tekinen lautakunta, PL 24, 21421  LIETO tai kirjaamo@lieto.fi ennen nähtävänäolon päättymistä eli ke 24.1.2018 klo 17.00 mennessä.

Lisätietoja suunnitelmista antaa kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen, puh. 050-407 7275.

LIEDON KUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA