Tiesuunnitelman hyväksymispäätös Valtatien 10 parantaminen Satteenmäen kohdalla, Lieto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 28.6.2019 hyväksynyt päätöksellään TRAFICOM/292143/05.03.160.01/2019 tiesuunnitelman Valtatien 10 parantaminen Satteenmäen kohdalla, Lieto.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 3.7.-2.8.2019 Liedon kunnassa, osoitteessa Kirkkotie 13, 21420 Lieto. Kunnanvirasto on suljettuna 1.-28.7.2019, sulun aikana päätöksen ja sen perusteena olevien asiakirjojen näytöstä voi sopia soittamalla numeroon 050 5678 162.

(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 103 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Timo Bäcklund, puh. 0295 022 782.

Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0295 022 782 / Timo Bäcklund tai osoitteella: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, PL 636, 20101 TURKU.                   

www.ely-keskus.fi