Turun hallinto-oikeuden päätös

TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS
(Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus)

Turun hallinto-oikeus on 27.10.2017 antanut päätöksensä
nro 17/0312/1 Raimo Lankilan ja Hannu Tuparinteen valitukseen Liedon kunnanvaltuuston 28.8.2017 § 95 tekemästä päätöksestä.

Kunnanvaltuuston päätös koski Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoonpanoa.

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Hallinto-oikeus poistaa päätökseen liitetyn virheellisen valitusosoituksen.

Liedossa 1.11.2017

LIEDON KUNTA
HALLINTOPALVELUT