Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeus on 15.5.2019 antanut päätöksen kunnallisasiassa, jossa Mauri Leppänen on valittanut Liedon ympäristöterveyslautakunnan 27.3.2019 tekemästä päätöksestä koskien korvausvaatimusta koiran hoidossa tapahtuneen virheen vuoksi.

Turun hallinto-oikeus ei tutki valitusta, koska se ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan vaan vahingonkorvausta koskeva riita-asia on mahdollista saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Turun hallinto-oikeuden päätös pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kunnantalon asiointipisteessä 20.5. – 18.6.2019 Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusajassa.

Liedossa 17.5.2019

LIEDON KUNNANHALLITUS

Rauno Peltola

Toimialajohtaja, hallintopalvelut