Tuulissuon risteysalueen asemakaavan muutos ja laajennus

Littoinen

5.31 TUULISSUON RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

vireilletulo ja asemakaavan muutos- ja laajennus luonnos

Liedon kunta ja ELY-keskus ovat aloittaneet kiertoliittymän tiesuunnitelman laatimisen Avantintien ja Loukinaistentien risteykseen. Liittymän toteuttaminen edellyttää myös Ydinkujan linjauksen tarkistamista.

Kaava-alueeseen liittyy myös viereisiä kunnan ja yksityisten omistamia alueita, joiden osalta asemakaavaa tarkistetaan. Uusi katuyhteys on osoitettu Loukinaistentieltä Puutarhatielle ja kasvihuonealue on osoitettu suurimmaksi osaksi toimitilarakennusten korttelialueeksi.
 

Tuulissuon risteysalueen asemakaavan muutos- ja laajennusluonnos
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä virka-aikana
8. – 28.3.2018 Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset huomautukset kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä viimeistään 28.3.2018
klo 15.00 mennessä osoitteella: kaavoitus(a)lieto.fi tai Liedon kunta, kaavoitustoimi, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta:

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395 ja kaavoitusarkkitehti
Pekka Sillanpää p. 050 511 6902.Liedossa 8. päivänä maaliskuuta 2018

                                                    

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA