Tuulissuontien jatko 2, asemakaava

Littoinen  

Tuulissuon jatko 2, asemakaava

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti pidetään Liedon kunnan Tuulissuontien jatko 2, asemakaavaehdotus julkisesti nähtävänä virka-aikana 5.4.-4.5.2018 Liedon kunnantalolla, osoitteessa Kirkkotie 13, kaavoitus ja tekniset palvelut kaavoitustoimi .

Asemakaavalla muodostuu katu- ja liikennealuetta.

Asemakaavalla mahdollistetaan Turun kehätien parantamisen yleissuunnitelman mukaisen rinnakkaistien osan toteutus välillä Tuulissuo– Suopohjantien - Pukkilan liittymä. Tien suunniteltu toteutusaikataulu on 2019-2020.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta pyydetään
toimittamaan kirjallisina ennen nähtävillä oloajan päättymistä
viimeistään 4.5.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella; kirjaamo(a)lieto.fi
tai Liedon kunta, Kunnanhallitus, PL 24, 21421 Lieto.

Tarkempia tietoja kaavatyöstä saatte kunnan kaavoitustoimesta: kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 050 315 0395.  
 

Liedossa 5. päivänä huhtikuuta 2018

LIEDON KUNNANHALLITUS